Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 


Aktualności

Opublikowano: 14 Stycznia 2021

W naszej gminie szczepienia będą odbywać się w Ośrodku Zdrowia w Kamienicy Polskiej przy ul. Marii Konopnickiej 12.

Opublikowano: 20 Stycznia 2021

dot. zadania: "Przebudowa odcinka ok. 2120 m gazociągu w/c DN250, relacji Trzebiesławice - Częstochowa, gm. Poczesna"

Opublikowano: 19 Stycznia 2021

Przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym oraz innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o...

Opublikowano: 19 Stycznia 2021

ZUS w Częstochowie informuje, że  aby umówić się na spotkanie z ekspertem z sali obsługi klienta w Oddziale ZUS w Częstochowie (również w inspektoratach ZUS w Lublińcu, Kłobucku, Myszkowie i Biurze Terenowym w Koniecpolu) należy zadzwonić pod nr 34 368 93 37.

Opublikowano: 15 Stycznia 2021

W związku sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych...

Opublikowano: 13 Stycznia 2021

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Ankieta wynika z trwających prac dotyczących przyszłej perspektywy unijnej oraz alokacji przyszłych funduszy europejskich. Ankieta ta jest anonimowa i posłuży nam do przygotowania diagnozy potrzeb obszaru LGD. Dzięki niej na nasz obszar...

Opublikowano: 12 Stycznia 2021

Podczas konferencji prasowej w dniu 11 stycznia 2021 r. Minister Zdrowia poinformował o przedłużeniu dotychczas obowiązujących obostrzeń do 31 stycznia.

Opublikowano: 4 Stycznia 2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: styczeń - marzec 2021: tutaj

Opublikowano: 30 Grudnia 2020

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego panującym w Polsce i na świecie,  Starostwo Powiatowe w Częstochowie informuje, że funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w formie zdalnej.

Opublikowano: 29 Grudnia 2020

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 lutego...

Opublikowano: 29 Grudnia 2020

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają...

Opublikowano: 29 Grudnia 2020

Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim pochodzi z gospodarstw domowych.

Opublikowano: 22 Grudnia 2020

Opublikowano: 22 Grudnia 2020

Komisja Rewizyjna – 28.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 09.00 – Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej   Komisja Gospodarki, Ochrony  Środowiska, Oświaty i Spraw Społecznych – 28.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej

Opublikowano: 14 Grudnia 2020

Opublikowano: 18 Grudnia 2020

Opublikowano: 22 Grudnia 2020

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 roku (czwartek - Wigilia) Urząd Gminy będzie nieczynny w związku z odbiorem dnia wolnego przypadającego w sobotę drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, tj. 26 grudnia 2020 roku.

Opublikowano: 18 Grudnia 2020

Kontynuowane są prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 791 w m. Osiny i budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Konopnickiej w Kamienicy Polskiej z ulicą Częstochowską w Osinach.