Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA ŚWIETLICY

Gmina Kamienica Polska poszukuje osoby na stanowisko opiekuna świetlicy.


Stanowisko: opiekun świetlicy
Miejsce wykonywania pracy: Świetlica Środowiskowa w Osinach, ul. Częstochowska 165 42 – 260 Kamienica Polska
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie
Praca  w godzinach popołudniowych
Wymagania:
  • wykształcenie wyższe pedagogiczne,
  • kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
  • zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
  • odpowiedzialność,
  • wysoki stopień zaangażowania w pracę .                                                                                                                                                      
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny ,
- życiorys (CV),
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
- świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku.
 
Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej 12 42-260 Kamienica Polska bądź pod numerem telefonu: 34 327 33 33.Odwiedzono: 1266 razy,     Data publikacji: 19 Października 2018

Powrót