Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Konkurs "Ekologiczna Zagroda 2019"

Starostwo Powiatowe w Częstochowie zachęca wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu ”Ekologiczna Zagroda 2019”. 

Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii  w zakresie ochrony środowiska.

Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Położenie zagrody na obszarach wiejskich powiatu.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie według wzoru (załącznik nr 1 i karta zgłoszenia) dokonane przez właściciela zagrody  w terminie do 31 maja 2019r.

3. Zgłoszenia do etapu powiatowego dokonuje  Wójt.

4. Do konkursu na szczeblu powiatowym każda z gmin  wyłania w Etapie Gminnym  konkursu jedną zagrodę laureata, która bierze udział w etapie powiatowym.
5. Zajęcie I,  II,  III  miejsca  w etapie  powiatowym powoduje  ograniczenie w  możliwości     udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata.
6. Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przyjęcie przez właściwą Komisję Konkursową Karty Zgłoszenia  z  wyrażoną  zgodą,  potwierdzoną własnoręcznym (czytelnym) podpisem przez właściciela/współwłaścicieli zagrody, akceptującym  regulamin  Konkursu i zawarte w zał. 1 Karta Zgłoszenia– oświadczenia.

 Pliki do ściągnięcia:

1. Regulamin konkursu-ekologiczna zagroda.pdf

2. Karta zgłoszenia.odt

 

Odwiedzono: 395 razy,     Data publikacji: 30 Kwietnia 2019

Powrót