Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Potrzebujesz porady prawnika? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej.

Dzięki darmowej pomocy prawnej uzyskasz poradę, która dotyczy:
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego — oprócz spraw podatkowych, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Nie uzyskasz pomocy w sprawach, które dotyczą prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej — z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej

Każdy, kto:
 • ma mniej niż 26 lat,
 • ma 65 lat albo więcej,
 • dostał — w ciągu ostatnich 12 miesięcy — świadczenie z pomocy społecznej, o ile nie zostało  cofnięte,
 • ma Kartę Dużej Rodziny,
 • jest kombatantem,
 • jest weteranem,
 • jest zagrożony albo został poszkodowany w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej (na przykład w wyniku osunięcia się ziemi, powodzi, pożaru, awarii stacji uzdatniania wody czy awarii elektrowni).
 

Porady w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach: 8:00 - 12:00.

 Odwiedzono: 355 razy,     Data publikacji: 30 Maja 2018

Powrót