Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE W ROKU 2021

W związku sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu częstochowskiego jest zawieszone do odwołania.

Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest mailowe
lub telefoniczne  udzielenie porady.
W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy umówić się na poradę pod numerem telefonu 508 – 857 – 462 w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku lub samodzielnie zapisać się na poradę na stronie: https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/cz%C4%99stochowski.
 
Lista prawników, którzy zobligowali się do świadczenia porad prawnych i obywatelskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość: tutajOdwiedzono: 182 razy,     Data publikacji: 15 Stycznia 2021

Powrót