Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy Mieszkańców Gminy Kamienica Polska o możliwości bezpłatnego dostarczania ( samodzielnego ) odpadów do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywego Zbierania Odpadów Komunalnych  do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1.
PSZOKczynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 oraz w soboty od 10. 00 do 16. 00.
 

Co należy zrobić, aby oddać odpady do PSZOK?
Aby oddać odpady do PSZOK należy pobrać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej zaświadczenie uprawniające do korzystania z PSZOK Gminy Kamienica Polska.
Na podstawie tego dokumentu, Mieszkańcy będą mogli oddawać odpady.
 
Co można oddać do PSZOK?
Do PSZOK  przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych selektywnie zebranych:
 • odpady  wielogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane  i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, skrzyni),
 • odpady remontowe ( gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe i ceramiczne elementy wyposażenia ), drewno, szkło np. okienne, szkło ze szklarni, szkło zbrojone i hartowane,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny( lodówki, pralki, monitory, telewizory, drobny sprzęt RTV i AGD),
 • baterie i akumulatory,
 • świetlówki,
 • odpady niebezpieczne ( przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, alkalia, farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach ),
 • zużyte opony ( z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 t opony pochodzące np. z taczek, rowerów, motocykli),
 • tworzywa sztuczne ( odpady opakowaniowe selektywnie zbierane typu butelki PET, folie typu worki, reklamówki, opakowania wielomateriałowe jak kartony po napojach, plastikowe wiaderka, doniczki po kwiatkach),
 • metale,
 • odpady zielone( liście, trawy gałęzie, słoma)
 • makulatura ( gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty, prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe),
 • szkło ( butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach ),
 • szkło powinno być posegregowane na szkło kolorowe oraz białe,
 • szyby samochodowe.
 
Co nie zostanie przyjęte do PSZOK?
Do PSZOK nie zostaną przyjęte:
 • materiały zawierające azbest,
 • styropian budowlany,
 • wełna mineralna,
 • papa,
 • części samochodowe tj. zderzaki, reflektory, tapicerki, kokpity itp. ,
 • znicze, lustra, porcelana ( np. talerz, filiżanka ),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwa domowego ( np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych ) - zwłaszcza w dużych ilościach.
 
Pamiętaj!
*Dostarczone do PSZOK odpady nie mogą być zmieszane. Powinny one być oddzielone w sposób umożliwiający ich rozładunek  do kontenerów lub pojemników z poszczególnymi rodzajami odpadów. Nie powinny również zawierać typowych odpadów komunalnych odbieranych na zasadach ogólnych przez firmy wywożące.
*Pracownik CZPK sp. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa i wewnętrzną instrukcją przyjęcia odpadów obowiązującą  w Spółce oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
*Pracownik CZPK Sp. z o.o. wskazuje miejsce, gdzie należy zdeponować odpady( pojemnik lub kontener).
*Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących  z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
 
 Odwiedzono: 422 razy,     Data publikacji: 20 Lipca 2018

Powrót