Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego oraz kurs komputerowy.

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości jako partner w projekcie, którego liderem jest Centrum Języków Obcych i Edukacji „POLIGLOTUS”, serdecznie zaprasza do udziału w cyklu szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego i kursu komputerowego.
Projekt ten skierowany jest do:
- pracujących osób powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach tj. nie posiadających wykształcenia wyższego zamieszkujących teren województwa śląskiego,
- osób powyżej 50 roku życia niezależnie od posiadanego wykształcenia zamieszkujących tereny województwa śląskiego.
W ramach podejmowanej inicjatywy dla kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki odbędą się szkolenia z języków obcych – języka angielskiego i języka niemieckiego. Cykl całego szkolenia z zakresu języków obcych będzie obejmował 240 godzin i będzie on całkowicie za darmo. Projekt swoje działania poszerza również o szkolenia komputerowe dla kandydatów, spełniających te same warunki uczestnictwa. Cykl szkolenia komputerowego dla osób zainteresowanych obejmuje 160 godzin i jest on całkowicie za darmo.
Każdy z uczestników biorących udział w szkoleniu z języków obcych przystąpi do certyfikowanego egzaminu „TOEIC”. Jest to egzamin mierzący umiejętności językowe w kontekście biznesowym. Osoby pragnące certyfikować umiejętności językowe na poziomie wymaganym powinny zdecydować się na przystąpienie do wyżej wymienionego egzaminu. Sam koszt egzaminu wynosi 485zł, niemniej jednak dzięki wsparciu Unii Europejskiej koszt egzaminu dla uczestników projektu jest całkowicie sfinansowany.
Również dla osób biorących udział w szkoleniu z zakresu komputerowego zapewniony jest egzamin certyfikacji „ECCC e-marketing”. Certyfikat ten poświadcza umiejętności wykorzystywania narzędzi internetowych w zakresie promocji elektronicznej.

Szkolenia będą odbywały się w grupach 12 osobowych na terenie województwa śląskiego
w miejscowościach z których będą pochodzić uczestnicy, ewentualnie w miejscowości położonej nieopodal miejsca zamieszkania uczestników. W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje komplet darmowych podręczników.

Warunkiem uczestnictwa w cyklu szkoleń jest:
- 80% frekwencja na organizowanych zajęciach.
- uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł.
Wpłaty można dokonywać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Tkackiej 5 pok. nr 6, 42-200 Częstochowa lub na konto bankowe nr 03 8273 0006 2001 0014 6522 0001 jako tytuł wpłaty prosimy podać – wpłata na cele statutowe Stowarzyszenia wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.
Więcej informacji można uzyskać w biurze Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości mającego swoją siedzibę w Częstochowie przy ulicy Tkackiej 5, pokój 6, tel. 534 299 522.

Odwiedzono: 651 razy,     Data publikacji: 16 Stycznia 2018

Powrót