Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 w m. Osiny

Kontynuowane są prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 791 w m. Osiny i budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Konopnickiej w Kamienicy Polskiej z ulicą Częstochowską w Osinach.

Zadanie pn. „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1  Drogi Wojewódzkie.
W ramach zadania, odcinek przewidziany do przebudowy rozpoczyna się na skrzyżowaniu z DK 1, a kończy na skrzyżowaniu z DK 78 w Zawierciu. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie przepustowości sieci drogowej. Zakres prac obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości drogi, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę/budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę obiektów mostowych, zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i budowę innych elementów wyposażenia pasa drogowego.

 Galeria zdjęć

Odwiedzono: 227 razy,     Data publikacji: 18 Grudnia 2020

Powrót