Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Uwaga wilki!

Nadleśnictwo Złoty Potok potwierdziło, iż na terenie lasów przyległych do miejscowości Osiny ( leśnictwo Dębowiec ) zaobserwowano obecność wilka kilkukrotnie w bieżącym roku.

 
Dzięki ścisłej ochronie gatunkowej, liczebność i zasięg występowania wilka w Polsce wzrasta.
W 2014r. oficjalne dane, podawane przez Główny Urząd Statystyczny wskazywały liczebność wynoszącą 1276 osobników.
Obecnie ich obecności możemy się spodziewać we wszystkich większych kompleksach leśnych w całym kraju.
Wilk, choć jest drapieżnikiem i może być niebezpieczny dla człowieka, to jednak z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu ( z natury jest zwierzęciem płochliwym ).
Apelujemy jednak do Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w lesie.
 Odwiedzono: 833 razy,     Data publikacji: 25 Czerwca 2019

Powrót