Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej

W dniu 2 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej, poświęcone omówieniu działalności straży za rok 2018.


Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała Prezes OSP Kamienica Polska dh. Ewa Ziora.                                                                                                      
W zebraniu uczestniczyli: Wót Gminy Adam Tajber, przedstawiciel KMPSP w Częstochowie dh. Piotr Mróz, Radny Powiatu Częstochowskiego p. Andrzej Goldsztajn, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy p. Grzegorz Kwiecień, Komendant Gminny ZOSP dh Jan Maciągowski oraz przedstawiciele innych jednostek OSP z terenu gminy. Na początku zebrania uczczono minutą ciszy druhów, którzy odeszli na wieczną wartę. Na zebraniu przedstawiono działania na rzecz społeczeństwa to min: udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, udział jednostki w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, manewrach, uroczystościach państwowych, kościelnych (tu duże podziękowanie Orkiestrze dętej OSP Kamienica Polska). W roku 2019 plan działania OSP Kamienica Polska przewiduje pozyskanie nowego sprzętu, ubrań ochronnych, udział w szkoleniach, szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tematyce przeciwpożarowej, rozwój orkiestry dętej, modernizacja budynku remizy, prace porządkowe w obrębie jednostki. W toku zebrania sprawozdawczego Zarządowi udzielono absolutorium za 2018 rok.Galeria zdjęć

Odwiedzono: 515 razy,     Data publikacji: 5 Marca 2019

Powrót