Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku


Sprostowanie: tutaj
Ogłoszenie otwrtego konkursu ofert: tutaj
Zarządzenie: tutaj
Wzór oferty: tutaj
Wzór sprawozdania: tutaj
Wzór umowy: tutaj
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: tutajOdwiedzono: 261 razy,     Data publikacji: 8 Stycznia 2021

Powrót