Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

XL Sesja Rady Gminy Kamienica Polska

I N F O R M A C J A

 

Informuje się mieszkańców

Gminy Kamienica Polska, że dnia

21 lutego 2018 roku

o godzinie 900

   w sali narad Urzędu Gminy

w Kamienicy Polskiej odbędzie się

XL  Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad: tutaj
Odwiedzono: 467 razy,     Data publikacji: 13 Lutego 2018

Powrót