Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Zaproszenie na szkolenie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych oraz przedsiębiorstw, które planują przygotowywać projekty i pozyskiwać dotacje z funduszy publicznych, przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, jak poszukiwać dotacji na konkretne rodzaje działania, a także jak analizować potrzeby i cele Państwa organizacji pod kątem przygotowywania projektów. Przedstawione będą także kluczowe zasady wdrażania i rozliczania projektów.
Spotkanie będzie także okazją do przekazania informacji, dotyczących najbliższych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pt.  „Organizacja i przeprowadzenie usług animacyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na terenie subregionu południowego i północnego województwa śląskiego”,
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Szkolenie odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00 w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej ul. M. Konopnickiej 135a.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 6 sierpnia 2018r. pod numerem tel. +48 660 574 307.
Bezpośrednio po szkoleniu odbędą się indywidualne konsultacje z zainteresowanymi organizacjami.Odwiedzono: 377 razy,     Data publikacji: 31 Lipca 2018

Powrót