Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Zebranie Wiejskie w sołectwie Zawisna

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Z A W I S N A, że dnia  26 września  2017 roku ( wtorek )godzinie 17.00  w  remizie OSP w Zawisnej odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania :
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Fundusz Sołecki.
3.    Uzupełnienie składu członków Rady Sołeckiej.
4.    Sprawy bieżące Sołectwa.Odwiedzono: 447 razy,     Data publikacji: 7 Września 2017

Powrót