Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim - stan na dzień 04.09.2018r.

Stan powietrza: nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych  i ośmiogodzinnych.
 
Pełna treść informacji: tutaj
Odwiedzono: 255 razy,     Data publikacji: 4 Września 2018

Powrót