Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej

My, Bibliotekarze czujemy się potrzebni w środowisku, w którym działamy, a największymi tego dowodami są zdane matury, dyplomy wyższych uczelni naszej młodzieży, miłe spędzanie czasu wolnego z książką, naszych czytelników.
Niech nam zawsze przyświeca motto Gustawa Morcinka:
 

„ W życiu miałem wielu przyjaciół i wielu nieprzyjaciół,

lecz przyjacielem bez zdrady była mi zawsze książka.”


Krótko o historii:
 
Z najstarszych zapisków wynika, że pierwsza Biblioteka Szerzenia Wiedzy w Kamienicy Polskiej powstała w 1903r. Pierwotnie figurowała jako oddział częstochowski, a od 1926 roku jako oddzielne stowarzyszenie z własnym statutem. Pierwsze książki pochodziły z darów od społeczeństwa (około 1600 wol.) i przetrwały do drugiej wojny światowej.
 
Po wojnie w 1946r., Antoni Dobosz, Zdzisław Łebek, Zygmunt Kidawa powołali ponownie bibliotekę do życia. Jako bibliotekarka pracowała pani Michalina Kuśnierczyk. Lokal ofiarowało Towarzystwo Włókiennicze oddział Częstochowa. Pod tym kierownictwem biblioteka przetrwała do lutego 1949r. Pod koniec tego roku zostały przekazane książki z Biblioteki Szerzenia Wiedzy w Kamienicy Polskiej do nowo utworzonej Gromadzkiej Biblioteki, później przemianowanej na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamienicy Polskiej kierowaną przez p. Marię Pilc i Eugenię Kuśnierczyk. Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swój lokal. W 1967r. została przeniesiona do budynku, w którym obecnie znajduje się Bank Spółdzielczy i mieściła się tam przez 15 lat. W 1982r. biblioteka otrzymała nowy, większy lokal w SP nr 1 w Kamienicy Polskiej, a od 1992r. znajduje się w obecnym budynku.
 
Historia biblioteki to również ludzie, ich wiedza, umiejętności i osobiste zaangażowanie, wspólny dorobek bibliotekarzy i osób, które w minionym półwieczu swój los związały z tą instytucją. Należą do nich: Maria Pilc, Eugenia Kuśnierczyk, Danuta Sulska, Marian Piotr Rawinis i obecni pracownicy: Małgorzata Goldsztajn i Halina Klimczyk. W bibliotece są organizowane wystawy, konkursy i spotkania autorskie z pisarzami. Gościli tu m.in.: Bronisław Dostatni /1996r./, Edward Szopa /1997r./, Włodzimierz Paźniewski /1997r./, Jan Paweł Krasnodębski /2004r./, Wanda Chotomska /2005r./, Andrzej Kalinin /1998, 2005r./, Ireneusz Cuglewski /2005r. / i Andrzej Kuśnierczyk /2005r., pochodzący z Kamienicy Polskiej/, Mirosław Zwoliński /2006r./, Kalina Jerzykowska /2007r./, Ewa Stadtmuller /2007r./, Janina Papuzińska /2008r./, Marcin Pałasz /2009r./, Barbara Rosiek /2010r./, Arkadiusz Niemirski /2011r./, Wiesław Drabik /2012r./, Elżbieta Bednarczyk /2013r./, Mirosława Truchta-Nowicka /2013r., warsztaty plastyczne/, Agnieszka Tyszka /2014r./, Marcin Brykczyński 2015r./.Kazimierz Szymeczko /2016r./. 
Na koniec roku 2015 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej znajdował się bogaty zbiór 19 918 książek o przeróżnej tematyce oraz 780 zapisanych czytelników.
Zbiory biblioteczne na bieżąco są uzupełniane i powiększane o nowe ciekawe pozycje książkowe.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11A
42-260 Kamienica Polska
Tel. 34 327 38 49
 
Godziny otwarcia:
 
1) W sezonie letnim (od 1 maja do 31 października):
Poniedziełek:  900 - 1900
Wtorek:  900 - 1900
Środa:  900 - 1900
Czwartek:  800 - 1500
Piątek:  900 - 1600
Sobota:  900 - 1400
 
2) W sezonie zimowym (od 2 listopada do 30 kwietnia):
Poniedziałek: 1100- 1800
Wtorek: 1100 - 1800
Środa:  1100 - 1800
Czwartek: 800 - 1500
Piątek: 900 -1600
Sobota:  900 - 1400
 
 
Kronika Biblioteki Publicznej:
                                                                                                    
1 czerwca 2017r. - spotkanie autorskie z pisarką - Ewą Nowak
 
1 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Nowak, zorganizowane przez GBP w Kamienicy Polskiej.                                                                    
Ewa Nowak- pisarka i publicystka, autorka felietonów, opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży.
Najbardziej znane to: "Wszystko tylko nie mięta," "Diupa," "Krzywe 10." Autorka błyskotliwie nawiązała dialog z uczestnikami spotkania, zna ich problemy, emocje, język. Opowiadała o swoich książkach, w których można odnaleźć nie tylko ciekawe, porywające historie, ale również wskazówki, jak radzić sobie w codziennym życiu. Na zakończenie spotkania pisarka podpisywała książki zakupione przez uczestników spotkania.
 
25 maja 2017r. - konkurs czytelniczy - pt.:"Ile wiem o Sienkiewiczu"   
 
25 maja 2017 r. Biblioteka zorganizowała, jak co roku, konkurs  dla klas V-tych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat życia i twórczości H. Sienkiewicza, a szczególnie znajomością lektury  "W pustyni i w puszczy". Oprócz wiadomości teoretycznych były też zadania sprawnościowe, które są największym wyzwaniem w tym konkursie.
 Wygrała klasa V A w składzie:
 Emilia Górniak                                                                                                                                                  
 Daria Jabłońska
Jakub Prudzic
Drużyna otrzymała nagrody książkowe i dyplomy.                               
                                                                                                        
11 maja 2017r. - pasowanie na czytelnika
 
W dniu 11. 05. 2017 r. odbyło się w naszej bibliotece pasowanie na czytelnika. Czytelnikami zostały dzieci z grupy "0" z Przedszkola w Kamienicy Polskiej. Przedszkolaki złożyły uroczystą przysięgę i zobowiązały się korzystać ze zbiorów  biblioteki. Na pamiątkę ze spotkania w bibliotece otrzymali zakładki do książek, plan lekcji i lizaka.
 
 
"Słoneczna jesień naszego życia" - cykliczne spotkania
 
Nasza biblioteka zorganizowała serię spotkań z emerytami.Spotkania te odbywają się cyklicznie raz w miesiącu. Celem spotkań jest odczucie atmosfery bibliotecznej, przybliżenie poezji polskich poetów, a także rodzimych, czyli mieszkających lub pochodzących z naszej gminy, a przy okazji zachęcenie do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki.                                          
Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku i  było poświęcone poezji W. Szymborskiej, w listopadzie H. Sienkiewiczowi z okazji Roku Sienkiewiczowskiego, a w grudniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Nowy Rok, czyli spotkanie styczniowe przywitaliśmy poezją H. Poświatowskiej. Na spotkanie została zaproszona  Justyna Szyja, absolwentka VII LO im.M.Kopernika w Częstochowie, należąca niegdyś do grupy teatralnej pod nazwą "Grupa pod wiszącym Kotem". Justyna czytając poezję zaprezentowała kunszt artystyczny H. Poświatowskiej. W lutym Panie emerytki same przygotowały i czytały poezję wybranych przez siebie poetów m.in .: poezję Konopnickiej, Tuwima, Osieckiej, Gałczyńskiego, a także rodzimych poetów  m in.: Jagody Wałaszek, Lidii Żakowicz-Ziory, Bronisława Najnigiera i Andrzeja Kuśnierczyka. Spotkania cieszą się coraz  większą popularnością i niech motto H. Sienkiewicza zawsze nam towarzyszy: "Gdy się kto zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym co  mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra".
        
28 września 2016r. - lekcja bibioleczna
 
W dniu 28.09.2016r. uczniowie klasy I z LO w Kamienicy Polskiej zostali zaproszeni na lekcję biblioteczną, której tematem było: Budowa i posługiwanie się katalogiem rzeczowym /systematycznym/.
Uczniowie dowiedzieli się, jak zbudowany jest katalog rzeczowy, kiedy należy posłużyć się tym katalogiem, czym różni się on od katalogu alfabetycznego.
Uczniowie uczyli się praktycznego korzystania z tego katalogu, gdy nie znamy autora ale wiemy jakiej treści ma być książka. Dodatkowo prowadząc poszukiwania w katalogu rzeczowym mieli możliwość zwrócenia uwagi na tematy pokrewne.
Na koniec uczniowie zapoznali się z księgozbiorem w czytelni.

 
 
17 maja 2016r. - spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko
 
W dniu 17.05.2016r. GBP w Kamienicy Polskiej gościła Kazimierza Szymeczko, autora opowiadań dla dzieci i książek dla młodzieży. Autor spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej.
Na początku spotkania gość w kilku zdaniach przedstawił się. Jak mówił, jego pierwszy literacki tekst ukazał się w 1996r. w "Guliwerze", a potem ukazywały się już jego opowiadania i książki.
Dalsza część spotkania przebiegła w formie rozmowy - dzieci zadawały pytania, a miały ich mnóstwo. Pytały pisarza m.in. o to ile książek napisał, która jest najdłuższa, jakie książki sam lubi czytać, czy trudno jest pisać dla dzieci, a także o to,czy ma dzieci oraz czego boi się najbardziej.
Kazimierz Szymeczko ciekawie i z humorem opowiadał. Przy okazji prezentował swoje książki, w tym: "Historię Polski w opowieściach", "Fałszerze w sieci", "Tetrus", "Wywrotka". Mówił,że pisarz musi mieć pomysły na książki i umieć je przelać na papier. Zapytany o liczbę książek odpowiedział, że napisał 200 różnych tekstów, w tym 11 książek.
Jak podczas każdego spotkania autorskiego na koniec dzieci ustawiły się w kolejce po autograf w zakupionej książce.

 
 
9 listopada 2015r. -  KONKURS CZYTELNICZY  ph." PIPPI CIĄGLE MŁODA"

Biblioteka w dniu 19.11.2015r.  zorganizowała konkurs ładnego czytania dla klas III.
Uczestnicy czytali fragmenty książki A Lindgren o przygodach Pippi. Był to tekst wcześniej przygotowany oraz tekst, który był wybrany przez jury. Dodatkowo uczestnicy konkursu mogli przebrać się za Pippi i otrzymać nagrodę za najciekawsze przebranie.
W czasie obrad jury uczestnicy mogli podziwiać najciekawsze przebrania  oraz spróbować lemoniadę z "drzewa lemoniadowego". Jury wybrało  najlepszych uczestników konkursu, którzy musieli jeszcze odnaleźć ukrytą skrzynię w bibliotece w której zamiast skarbu odnaleźli słodycze dla wszystkich.

ZWYCIĘZCY KONKURSU ŁADNEGO CZYTANIA:

      I   msc   - Natalia  Blachnicka i Aleksandra Pańczyk
      II  msc  -  Karolina Kukuła i Wiktoria Wójcik
      III msc -  Maja Sylwet i Nicola Wójcik


NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE:

     I msc   - WIKTORIA POLACZEK
    II msc  - KAROLINA KUKUŁA

 
7 października 2015r. - "BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE, NIE MIJAM - WCHODZĘ"

Hasło "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę"  to zaproszenie dla licealistów LO w Kamienicy Polskiej.
W dniu 07.10.2015r. licealiści zostali zaproszeni na lekcję biblioteczną, której tematem były - katalogi biblioteczne informacją o zbiorach.
Młodzież zapoznała się z budową katalogu alfabetycznego i systematycznego oraz jak z nich korzystać.Dowiedzieli się także jakie ważne informacje znajdują się na karcie katalogowej książki. Uczyli się jak znaleźć w katalogu poszukiwaną książkę oraz jak trafić do książki na półce, kierując się sygnaturą.
Lekcja zakończyła się miłym akcentem przy ciastku i herbatce.


9 czerwca 2015r. - PASOWANIE NA CZYTELNIKA

 W dniu 09.06.2015r. odbyło się w bibliotece pasowanie na czytelnika przedszkolaków z grupy "0" .
Czytelnikami naszej  "bibliotecznej rodziny" zostało 30 przedszkolaków z Przedszkola w Kamienicy Polskiej.

 
1 czerwca 2015r. - KONKURS CZYTELNICZY ph." NAM HENRYK SIENKIEWICZ PATRONUJE"

Konkurs zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamienicy Polskiej  odbył się  w dniu 01.06.2015r. w Zespole Szkół w Kamienicy Polskiej. Był to konkurs dla klas V-tych. 
Zadania konkursowe dotyczyły znajomości powieści H.Sienkiewicza pt."w pustyni i w puszczy". Uczestnicy musieli wykazać się też pomysłami oraz sprawnością i sprytem, ponieważ wiele zadań było na czas.
Wygrała drużyna z klasy V "b" w składzie:

Martyna Gorzelak
Olga Wojtasik
Kacper Grabowski
 
Na zakończenie konkursu zwycięska drużyna otrzymała nagrody książkowe i dyplomy.

 
7 maj 2015r. - SPOTKANIE  AUTORSKIE Z  MARCINEM  BRYKCZYŃSKIM
W dniu 07.05.2015r. odwiedził naszą bibliotekę Marcin Brykczyński i spotkał się z przedszkolakami  w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej.
Pisarz, który z wykształcenia jest ekonomistą, a z zamiłowania autorem urokliwych książeczek dla najmłodszych dzieci- "Trzy psy przyszły","Ni pies ni wydra", "12 kolorów","Różowy prosiaczek"- to tylko niektóre z nich.Jest też laureatem wielu nagród - Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz Fundacji Świat Dziecka, jego teksty są często zamieszczane w czasopismach oraz w podręcznikach szkolnych.
W spotkaniu uczestniczyło 65 przedszkolaków.Pan Marcin opowiadał dzieciom o początkach swojej pracy literackiej, o tym jak ważne dla niego jest słowo, które bawi i uczy.Czytał fragmenty swoich książek, przybliżył dzieciom kulisy powstania swojej pierwszej książki.Dzieci przygotowały dla  p.Marcina Brykczyńskiego niespodziankę, jaką była piękna recytacja wiersza poety przez uczestniczkę spotkania. Na koniec spotkania, nasz gość odpowiadał na pytania dzieci oraz podpisywał zakupione przez nich książki.
 
4 czerwca 2014r. -  KONKURS CZYTELNICZY  ph." ANANASY z A i B KLASY"
Z okazji dni patrona Szkoły Podstawowej - Henryka Sienkiewicz, Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zorganizowała 04.06.2014r. konkurs dla uczniów klas V-tych ph."Ananasy z A i B klasy". Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz umiejętność współpracy w grupie. Zadania konkursowe dotyczyły wiedzy o patronie, treści jego powieści oraz sprawności fizycznej i manualnej.
Konkurs wygrała drużyna w składzie:
    JULIA  KOGUT
    MARTYNA  KSIĘŻYK
    DOMINIKA   KOŁODZIEJ
Zwycięska drużyna otrzymała nagrody książkowe.Obie drużyny dostały ananasy i owoce egzotyczne.
 
27 maja 2014r. - PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA
Tradycją stało się już w naszej bibliotece "Pasowanie na czytelnika". W tym roku odbyło się 27.05.2014r. W poczet miłośników książek zostali przyjęci przedszkolacy z grupy "0" w Kamienicy Polskiej. Złożyli uroczystą przysięgę i zdeklarowali się do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
Wszyscy nowo zdeklarowani czytelnicy otrzymali zakładki do książek.
 
12 maja 2014r. - SPOTKANIE AUTORSKIE Z AGNIESZKĄ  TYSZKA
W dniu 12.05.2014r.odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszka.W spotkaniu wzięły udział dzieci z Przedszkola w Kamienicy Polskiej.
Agnieszka Tyszka - autorka powieści, opowiadań, bajek i słuchowisk.Jej powieści przepełnione są humorem i optymizmem.
Na spotkaniu pisarka opowiadała o swoich książkach, jak powstają i skąd czerpie pomysły do ich napisania. Nierzadko są to sceny z życia jej starszych córek oraz ich koleżanek. Dzieci były świetnie przygotowane do spotkania. Panie w przedszkolu wcześniej czytały dzieciom opowiadania pisarki, a dzieci wykonały ilustracje do jednego z nich. Było to opowiadanie pt."Koronkowe historie". Autorka była mile zaskoczona ładnymi ilustracjami. Obiecała dzieciom, że umieści je na swoim blogu.
Na koniec spotkania dzieci wręczyły pisarce bukiet papierowych kwiatów wykonanych przez siebie.
Po spotkaniu ustawiła się długa kolejka dzieci oczekujących na autograf i dedykację w zakupionych książkach autorki.
 
14 listopada 2013r. – „Jesienne listy do  Niebieskiego"
Dnia 14 listopada 2013 roku w bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne pod hasłem "Jesienne listy do Niebieskiego" dla przedszkolaków z grupy "O" w Kamienicy Polskiej. Zajęcia prowadziła pani Mirosława Truchta-Nowicka artysta, plastyk, absolwentka AJD w Częstochowie. Dzieci wspólnie z panią wykonały z papieru wymyśloną postać "Niebieskiego"- bajkowego stwora. "Niebieski" to postać bardzo smutna, aby rozweselić "Niebieskiego" dzieci pisały do niego listy na balonach i latawcach. Pisanie listów zostało zamienione na rysowanie. Tak powstały bardzo piękne prace, które można zobaczyć w bibliotece. Wystawa prac naszych małych artystów czeka! Zapraszamy serdecznie dzieci, rodziców i dziadków do obejrzenia wystawy.
 
Październik i Listopad 2013 rok - " Jesienne spotkania z książką"
 
W miesiącu październiku i listopadzie 2013 roku panie Halina Klimczyk i Małgorzata Goldsztajn z Gminnej Biblioteki Publicznej odwiedziły z książkami oddziały przedszkolne / Kamienica Polska, Osiny, Rudnik Wielki, Zawisna / w naszej gminie. Panie Bibliotekarki czytały dzieciom wierszyki i bajeczki o różnej tematyce. Spotkania miały na celu zachęcenie dzieci do wspólnego czytania z rodziną. Dzieci zapewniały, że odwiedzą bibliotekę wraz z rodzicami, aby mogły wypożyczyć ciekawe książki, które są w bibliotece. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.
 
06 czerwca 2013 rok - Konkurs czytelniczy "Sienkiewicz i jego utwory"
 
Konkurs odbył się w dniu  06.06.2013 r. w Zespole Szkół w Kamienicy Polskiej. Zorganizowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną jak co roku z okazji Dni Sienkiewiczowskich i przeznaczony był dla uczniów klas V-tych. W konkursie wzięły udział 2 drużyny po 3 osoby. Zadania konkursowe dotyczyły biografii oraz stopnia znajomości powieści H.Sienkiewicza. Drużyny musiały popisać się także sprawnością fizyczną i manualną. Zwycięska drużyna otrzymała nagrody książkowe.
 
Maj 2013  -  Pasowanie na czytelnika.
 
Jak co roku w Gminnej Bibliotece  Publicznej w Kamienicy Polskiej odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika. W poczet miłośników książek przyjęte zostały dzieci z "Zerówki". Po przysiędze przedszkolaki poznali zasady zachowania  w bibliotece, korzystania z jej zbiorów i poszanowania książek. Na pamiątkę wizyty w bibliotece przedszkolaki otrzymali kolorowe zakładki i słodki upominek.

 
13 marca 2013 rok  -  Spotkanie z  Elżbietą Bednarczyk
 
W dniu 18 marca 2013r. w Zespole Szkół w Kamienicy Polskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamienicy Polskiej z autorką książek Elżbietą Bednarczyk, która pisze dla dzieci i młodzieży książki i wystawia sztuki teatralne. W jej dorobku znajdują się bajki: "Chciwy niedźwiadek", "Kłótnia w tornistrze", "Nocne rozmowy", "Zimowa przygoda królika". Każda z bajek przekazuje pozytywne wartości i wzory dobrego postępowania. Inne pasje autorki to teatr i taniec. Dzięki rodzinnym zamiłowaniom do sztuki już jako młoda dziewczyna mogła występować jako aktorka. Nigdy nie rozstała się z teatrem i do chwili obecnej pisze scenariusze teatralne, a także gra i tańczy. Pani Elżbieta od wielu lat mieszka w Australii i w drugiej części spotkania opowiedziała dzieciom o zwyczajach ludzi oraz o egzotycznych roślinach i zwierzętach. Dzieci żywo reagowały na przekazywane "nowinki" i chętnie dyskutowały. Na koniec spotkania mogły zakupić  sobie książeczkę z autografem autorki.

 
13 grudnia 2012 rok -  Konkurs ładnego czytania "M. Konopnicka - pisarka oddana dzieciom"
 
Konkurs poświęcony był pisarce dziecięcej Marii Konopnickiej w jej 170 rocznicę urodzin. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas trzecich, z pośród których jury wyłoniło zwycięzców i wręczyło nagrody książkowe dzieciom za umiejętność pięknego czytania.
 
1 czerwca 2012 rok - Konkurs „Podróże ze Stasiem i Nel poprzez pustynie i puszcze”:
 
Konkurs odbył się w Szkole podstawowej w Kamienicy Polskiej i przeznaczony był dla uczniów klas V. Konkurs zorganizowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach obchodów Dni Patrona szkoły podstawowej H. Sienkiewicza. Celem konkursu było sprawdzenie znajomości lektury „W pustyni i w puszczy”, pobudzenie wyobraźni uczniów oraz sprawdzian zręcznościowy.
 
11 maja 2012 rok - Spotkanie z pisarzem Wiesławem Drabikiem:
 
 Z otwartymi buziami słuchały dzieci opowieści Wiesława Drabika, autora kilkudziesięciu książeczek z wierszowanymi bajkami. Spotkanie z pisarzem odbyło się w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej. Wzięli w nim udział uczniowie młodszych klas. Podczas spotkania autor opowiadał jak powstaje książka, skąd się biorą pomysły na bajki. Czytał dzieciom fragmenty swoich książek i zachęcał do udziału w quizach i konkursach.
 
 
14 listopada 2011 rok - Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim:
 
W Kamienicy Polskiej gościł Arkadiusz Niemirski – satyryk, dziennikarz, autor książek detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych, kontynuator cyklu „Pan Samochodzik…”. Spotkanie z autorem odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej. W spotkaniu wzięła udział młodzież z liceum i gimnazjum. Podczas spotkania A. Niemirski niezwykle barwnie, często żartobliwie, mówił o swojej twórczości literackiej. Przybliżył uczestnikom spotkania m.in. postacie najsłynniejszych detektywów z literatury i filmu. A. Niemirski ujawnił także swoje plany zawodowe, wspominał o inspiracjach i pomysłach na nowe książki, a także o pracy nad scenariuszem filmowym i nową powieścią sensacyjną.
 
2 czerwca 2011 rok - „Sienkiewicza znać i czytać warto” – konkurs czytelniczy:
 
W Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej odbył się konkurs czytelniczy zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną pn. „Sienkiewicza znać i czytać warto”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas piątych. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych , pobudzanie wyobraźni uczniów a także umiejętność współpracy w grupie. Zadania konkursowe obejmowały wiadomości na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, ale trzeba było wykazać się też sprawnością fizyczną i sprytem.
 
 
12 maja 2011 rok - Pasowanie na czytelnika:
 
W związku z trwającym w dniu 8-15 maja VIII ogólnopolskim tygodniem bibliotek nasza Gminna Biblioteka przeprowadziła „pasowanie na czytelnika”. Czytelnikami naszej biblioteki zostały dzieci z Przedszkola w Kamienicy Polskiej z klasy „O”. Wszyscy zgodnie złożyli przysięgę szanowania książek, zapoznali się z regulaminem biblioteki oraz z zasadami wypożyczania książek.
 
5 maja 2011 rok - V Konkurs recytatorski dla przedszkolaków pod hasłem „Dzieci lubią marzyć”:
 
Organizatorem konkursu było Przedszkole w Kamienicy Polskiej i Gminna Biblioteka. Celem konkursu było popularyzowanie twórczości polskich poetów piszących dla dzieci, a także rozwijanie zdolności recytatorskich u dzieci. Konkurs przebiegał w trzech grupach wiekowych:  grupa 3-4 latków, grupa 5-latków, grupa 6-latków.
 
 
26 listopada 2010 rok - „Bajki i wierszyki Marii Konopnickiej” – konkurs czytelniczy:
 
Z okazji 110 rocznicy śmierci Marii Konopnickiej odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej konkurs pięknego czytania  p.n. „Bajki i wierszyki Marii Konopnickiej”. Celem konkursu było popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej, umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności czytelniczych oraz uczenie dzieci rywalizacji w przyjaznej atmosferze. W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej. Uczniowie czytali tekst przygotowany przez siebie oraz wybrany drogą losowania.
 
15 czerwca 2010 rok - Konkurs „Henryk Sienkiewicz i jego powieści wciąż popularne":
 
 Z okazji obchodów w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej dni patrona szkoły Henryka Sienkiewicza, biblioteka zorganizowała konkurs pn. „H. Sienkiewicz i jego powieści wciąż popularne.” Konkurs  drużynowy przeznaczony był dla uczniów klas V-tych i odbył się  w Szkole Podstawowej  w Kamienicy Polskiej.
 
 
Maj 2010 rok - Cała Polska czyta dzieciom:
 
W ramach akcji cała Polska czyta dzieciom bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej odwiedziły przedszkola na terenie gminy Kamienica Polska. Bibliotekarki czytały dzieciom bajeczki oraz zagadki o książeczkach i zwierzątkach. Dzieci bardzo chętnie odgadywały zagadki i z zainteresowaniem słuchały bajeczek. Celem spotkań było zachęcenie dzieci do wspólnego czytania z rodzicami, czy starszym rodzeństwem.
 
14 maja 2010 rok - Pasowanie na czytelnika:
 
Uroczyste pasowanie na czytelnika dzieci z klas „O”. W podniosłej atmosferze wszyscy złożyli przysięgę pasowania na czytelnika. Ślubowali szanować książki i korzystać z usług biblioteki. Wszyscy mogli zwiedzić bibliotekę, zapoznać się z księgozbiorem dla najmłodszych i zasadami wypożyczania książek.
 
16 kwiecień 2010 roku - Spotkanie z Barbarą Rosiek:
 
Częstochowska pisarka i poetka Barbara Rosiek, wyróżniona w 2002 roku Srebrnym Medalem Cambridge, gościła w Gminnej Bibliotece Publicznej w kwietniu 2010 roku. Pisarka spotkała się z młodzieżą gimnazjalną i licealną w LO w Kamienicy Polskiej. Barbara Rosiek jest autorką "Pamiętnika narkomanki", który pisała od 14 roku życia do okresu studiów. Jest to książka, po którą przez 25 lat sięgają nastolatki. Polecana jest również rodzicom, by mogli lepiej chronić swoje dorastające dzieci. Autorka opowiadała o swoim życiu, o ciągłej walce z uzależnieniami i drodze wychodzenia z nałogu. Obecnie jest wyleczona. Książki napisane przez Barbarę Rosiek są autentycznym zapisem zmagań z nałogami i chorobami. Spotkanie było lekcją życia dla młodzieży. Wszystkie jej książki są dostępne w bibliotece, zapraszamy czytelników.
 
3 luty 2010 rok - Konkurs "Znamy wiersze polskich poetów":
 
"Znamy wiersze polskich poetów" to konkurs recytatorski zorganizowany przez p. Agnieszkę Mosakowską ( nauczyciela Zespołu Szkół w Kamienicy Polskiej) i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamienicy Polskiej. Konkurs miał na celu popularyzację poezji dziecięcej, rozwijanie aktywności twórczej oraz wyrabianie wrażliwości na piękno języka ojczystego. W konkursie wzięli udział uczniowie kl. I - III szkół podstawowych z terenu gminy Kamienica Polska. Uczestnicy przygotowali recytację jednego dowolnego wiersza autorstwa polskiego poety. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
 

Galeria zdjęć


Odwiedzono: 12952 razy,     Data publikacji: 23 Września 2011