Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Projekt grantowy: Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Kamienica Polska

Nazwa konkursu:
„Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa zadania:                                                                                                                                                                           Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska

Cel projektu:                                                                                                                                                                                 Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych.

Planujemy utworzyć 4 10-osobowe grupy ( każda po 12 godzin ) i zrealizować 3 moduły szkoleniowe:

  • Kultura w sieci,

  • Działam w sieciach społecznościowych,

  • Moje finanse i transakcje w sieci.

 

Dla kogo?                                                                                                                                                                               Odbiorcami projektu będą Mieszkańcy Gminy Kamienica Polska.

Głównie będą to osoby starsze, powyżej 50 roku życia.

Nie ograniczamy jednak odbiorców projektu. Osoby młodsze, poniżej 50 roku życia również będą miały możliwość skorzystania z oferty szkoleniowej.

 

Czas trwania:

01.12.2018r. - 30.06.2018r.

 

Miejsce realizacji projektu:

  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej;

  • Przedszkole w Kamienicy Polskiej Oddział Zamiejscowy w Osinach

 

Wartość projektu: 22 400,00 – 100% dofinansowania

 

Co obejmuje projekt:

  • zakup 6 szt laptopów,

  • zatrudnienie instruktora,

  • catering dla uczestników szkoleń.

 

Wszelkie informacje udzielane sa w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej bądź pod numerem tel. 34 3273 333 wew. 37.

Odwiedzono: 988 razy,     Data publikacji: 20 Listopada 2018

Powrót