Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Dotacja dla Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim

Gmina Kamienica Polska otrzymała dotację z budżetu województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2020 roku na realizację zadania: „Młodzi Niegniewni” – profilaktyka wczesna w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim”.

Dzięki uzyskanym środkom finansowym zorganizowano:
- spotkania z terapeutą uzależnień,
- tematyczny wyjazd, będący integralnym elementem programu profilaktyki,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia plastyczne.Galeria zdjęć

Odwiedzono: 212 razy,     Data publikacji: 12 Stycznia 2021

Powrót