Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 


Ekologia w Gminie

Opublikowano: 18 Czerwca 2012

W trosce o otaczające nas środowisko naturalne i jego ograniczone zasoby gmina przyjęła politykę ekologiczną opartą na idei zrównoważonego rozwoju, oznaczającego rozwój społeczno-gospodarczy w harmonii i zgodzie z uwarunkowaniami środowiskowymi, zapewniający równowagę ekologiczną oraz zachowanie zdolności przyrody do...


pierwszy (1-1) ostatni