Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 


Realizowane Inwestycje

Opublikowano: 15 Października 2019

  Na terenie Gminy Kamienica Polska wybudowano kolejny obiekt małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Opublikowano: 15 Października 2019

W dniu 10 października 2019r. nastąpiło oficjalne oddanie do użytku bieżni lekkoatletycznej, zlokalizowanej przy przy boisku szkolnym w Kamienicy Polskiej.

Opublikowano: 28 Sierpnia 2019

  Budynek oddziału przedszkola w Rudniku Wielkim zyskał nową, świeżą odsłonę. Dzięki środkom, pochodzącym z Funduszu Sołeckiego i budżetu Gminy Kamienica Polska budynek docieplono i wykonano elewację.

Opublikowano: 5 Marca 2019

W 2018 r. rozpoczęła się realizacja zadania rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska.

Opublikowano: 29 Listopada 2017

Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka” Beneficjent: Gmina Kamienica Polska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego...

Opublikowano: 24 Października 2017

Jedną z ostatnich, większych inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Kamienica Polska jest modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osiny.  

Opublikowano: 17 Września 2012

  Inwestycja stanowi kontynuację kompleksowego programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska. Swoim zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym na terenie miejscowości Wanaty i Zawada II o łącznej długości 6783,5 m oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków...

Opublikowano: 4 Października 2012

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przebudową części istniejącego budynku OSP na cele kulturalno-społeczne w celu stworzenia obszaru o szczególnym znaczeniu  dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych”.  ...

Opublikowano: 3 Września 2012

  Mając na uwadze najmłodszych mieszkańców Gmina Kamienica Polska zrealizowała zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni i zaadoptowanie jej na budowę placu zabaw jako miejsca wypoczynku w miejscowości Zawisna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wdrażanie lokalnych Strategii...

Opublikowano: 4 Lipca 2012

Gmina Kamienica Polska otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Utworzenie muzeum regionalnego w Kamienicy Polskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.     W wyniku realizacji zadania dokonana...

Opublikowano: 10 Lipca 2012

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizacje Projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni i zaadaptowanie jej na budowę placu zabaw jako miejsca wypoczynku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).   Wybudowanie...

Opublikowano: 26 Lipca 2012

Operacja pn. „Remont sal Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej” uzyskała dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Opublikowano: 28 Czerwca 2012

...

Opublikowano: 2 Sierpnia 2012

Jedną z ważniejszych zrealizowanych inwestycji na terenie Gminy Kamienica Polska jest wybudowanie przychodni  lekarskiej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami biurowymi w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do specjalistycznej opieki medycznej na miejscu.   Przychodnia składa się z trzech brył:...

Opublikowano: 5 Marca 2012

Operacja pn. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez wyposażenie Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” uzyskała dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)

Opublikowano: 23 Lutego 2012

Operacja pn. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnianie dzieciom i młodzieży urządzeń i sprzętu komputerowego- zajęcia multimedialne "W świecie multimediów" uzyskała dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju(małe projekty).


pierwszy (1-16) ostatni