Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Budowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Kamienica Polska jako miejsca aktywności i integracji mieszkańców

W dniu 10 października 2019r. nastąpiło oficjalne oddanie do użytku bieżni lekkoatletycznej, zlokalizowanej przy przy boisku szkolnym w Kamienicy Polskiej.

Obiekt powstał w ramach operacji pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Kamienica Polska jako miejsca aktywności i integracji mieszkańców” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem projektu było stworzenia profesjonalnej infrastruktury dla potrzeb lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych. Z obiektu będą mogli korzystać, zarówno uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, jak i Mieszkańcy Gminy.
Inwestorem jest Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska, które pozyskało środki finansowe za pomocą Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”.Galeria zdjęć

Odwiedzono: 694 razy,     Data publikacji: 15 Października 2019

Powrót