Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

W 2018 r. rozpoczęła się realizacja zadania rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska.

Wykonawcą jest firma ZTHU Stanisław Krupiński z siedzibą we Wrzosowej.
Budowa rozpoczęła się na ul. Polnej oraz na ul. Zielonej w Kolonii Klepaczce.
Obecnie budowa realizowana jest na ul. Osińskiej i ul. Klonowej w Wanatach.
Cały projekt obejmujący także miejscowość Zawisna oraz ul. Warszawska i ul. Boczna w Wanatach współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z budżetu gminy.
Budowa w poszczególnych miejscowościach gminy odbywa się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym i nadzorowana jest przez Inspektora Nadzoru.
Wartość całego zadania wynosi 9 781 455,19 zł z terminem zakończenia inwestycji w 2020r. Sprzyjające warunki pogodowe pozwalają na kontynuowanie w chwili obecnej tej inwestycji.Galeria zdjęć

Odwiedzono: 942 razy,     Data publikacji: 5 Marca 2019

Powrót