Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Statystyka

Liczba ludności Gminy Kamienica Polska zameldowanych  obejmuje 5 421 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2020 r. ).

Dane statystyczne:

 

Ludność gminy Kamienica Polska ( stan na 31.12.2020 r.): 5421

  • Liczba kobiet: 2 788 ( 51,43% )

  • Liczba mężczyzn: 2 633 ( 48,57% )

 

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach (dane na dzień 31 grudnia 2020 r. ):

 

Sołectwo:

Liczba ludności w 2020 roku

Udział w ogólnej liczbie ludności (2020 r.)

Kamienica Polska
1413 26,08%
Osiny
800 14,76%
Rudnik Wielki
953 17,58%
Wanaty
651 12,00%
Zawada
718 13,24%
Romanów
321 5,92%
Zawisna
565 10,42%
Razem:

5421

100%

 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Kamienica Polska, stan na dzień 31.12.2020 r.Odwiedzono: 9131 razy,     Data publikacji: 23 Lutego 2012