Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Statystyka

Liczba ludności Gminy Kamienica Polska zameldowanych na pobyt stały obejmuje 5 425 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2019r. ).

Dane statystyczne:

 

Ludność gminy Kamienica Polska ( stan na 31.12.2019r/.): 5425

  • Liczba kobiet: 2 800 ( 51,61% )

  • Liczba mężczyzn: 2 625 ( 48,38% )

 

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach (dane na dzień 15 kwietnia 2019r. ):

 

Sołectwo:

Liczba ludności w 2019 roku

Udział w ogólnej liczbie ludności (2019r.)

Kamienica Polska
1745 32,17%
Osiny
803 14,80%
Rudnik Wielki
933 17,20%
Wanaty
653 12,04%
Zawada
719 13,25%
Zawisna
572 10,54%
Razem:

5425

100%

 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Kamienica Polska, stan na dzień 31.12.2019r.Odwiedzono: 8272 razy,     Data publikacji: 23 Lutego 2012