Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Statystyka

Liczba ludności Gminy Kamienica Polska zameldowanych na pobyt stały obejmuje 5 558 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2014 roku). Społeczeństwo w wiekszości jest w wieku produkcyjnym a wskaźnik bezrobocia kształtuje się na poziomie 7,6%.

Dane statystyczne:

 

Ludność gminy Kamienica Polska (dane z 2014r.): 5 558

  • Liczba kobiet: 2 860 (51,46 %)

  • Liczba mężczyzn: 2 698 ( 48,54%)

 

Ludność w wieku (dane z 2014r.):

  • Przedprodukcyjnym: 903 (16,25%)

  • Produkcyjnym: 3582 (64, 45%)

  • Poprodukcyjnym: 1073 (19, 30%)

 

Wiek produkcyjny obejmuję ludność wykonującą pracę, przynoszącą dochód oraz osoby bezrobotne. Zgodnie z metodologią Głównego Urzędu Statystycznego w wieku produkcyjnym znajdują się osoby od 18 roku życia do 64 roku życia (w przypadku mężczyzn) i do 59 roku życia (w przypadku kobiet).

 

Wiek przedprodukcyjny to wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze pełnej zdolności do pracy (0-17 lat).

 

Wiek poprodukcyjny określa wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową (60 lat i więcej dla kobiet, 65 lat i więcej dla mężczyzn).

 

 

Dane dotyczące osób bezrobotnych w gminie:

 

 

2010 rok

2011 rok

 

2012 rok
2013 rok
Liczba osób bezrobotnych

282

311

339
425
Wskaźnik bezrobocia

5%

5.6%

6,1%
 
7,6%

 

 

 

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach (dane z 2014 roku):

 

Sołectwo:

Liczba ludności w 2014 roku

Udział w ogólnej liczbie ludności (2014r.)

Kamienica Polska

1807

32,40%

Osiny

795

14,25%

Rudnik Wielki

957

17,16%

Wanaty

688

12,33%

Zawada

747

13,39%

Zawisna

584

10,47%

Razem:

5578

100%

 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Kamienica Polska, stan na dzień 31.12.2013r.Odwiedzono: 7111 razy,     Data publikacji: 23 Lutego 2012