Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Statystyka

Liczba ludności Gminy Kamienica Polska zameldowanych na pobyt stały obejmuje 5 431 mieszkańców (stan na dzień 15 kwietnia 2019r. ).

Dane statystyczne:

 

Ludność gminy Kamienica Polska ( stan na 15 kwietnia 2019.): 5431

  • Liczba kobiet: 2 811 ( 51,76% )

  • Liczba mężczyzn: 2 620 ( 48,24% )

 

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach (dane na dzień 15 kwietnia 2019r. ):

 

Sołectwo:

Liczba ludności w 2014 roku

Udział w ogólnej liczbie ludności (2014r.)

Kamienica Polska
1753 32,28%
Osiny
788 14,51%
Rudnik Wielki
933 17,18%
Wanaty
654 12,04%
Zawada
729 13,42%
Zawisna
574 10,57%
Razem:

5431

100%

 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Kamienica Polska, stan na dzień 15.04.2019r.Odwiedzono: 7873 razy,     Data publikacji: 23 Lutego 2012