Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Przyznano dotację dla Gminy Kamienica Polska w ramach Marszałkowskiego Konkursu ,,Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku

Gmina Kamienica Polska otrzymała  pomoc  finansową w formie dotacji  celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu ,,Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku.


Dotacja została  udzielona na zadania pod nazwą:
- „Budowa parkingu dla 10 samochodów osobowych” w kwocie 15 977,00zł dla sołectwa Rudnik Wielki;
- „Budowa placu zabaw” w kwocie 14 030,00zł
dla sołectwa Zawada;
- „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zawisnej poprzez zakup ogólnodostępnego sprzętu komputerowego, gier edukacyjnych, sprzętu sportowego”  w kwocie 7 710,00 zł dla sołectwa Zawisna.
 
Realizacja zadań przyczyni się do  wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej w wymiarze społecznym i gospodarczym, których celem jest miedzy innymi kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców, działań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tworzenia warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.Odwiedzono: 168 razy,     Data publikacji: 13 Lipca 2020

Powrót