Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Rada Gminy

 
Przewodniczący Rady Gminy Kamienica Polska kadencji 2018-2023: Tomasz Nowowiejski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Bogusław Dobosz, Grzegorz Kwiecień

Radny, jako przedstawiciel władzy lokalnej, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej Gminy i działać w interesie wszystkich Mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowym obowiązkiem Radnego jest utrzymywanie stałej więzi z Mieszkańcami oraz przyjmowanie od nich postulatów i wniosków do rozpatrzenia przez właściwe organy Gminy.
 
Lista radnych Gminy Kamienica Polska kadencji 2018-2023:
Coner Mirosław                     
Dobosz Bogusław                         
Furmański Artur                 
Kwiecień Grzegorz               
Machnia Teresa                   
Nowowiejski Tomasz            
Otrębski Michał                     
Pańczyk Halina                    
Pilicka Grażyna                     
Rogacz Halina                       
Siejka Roman                   
Strąk Wiesława                     
Zalas Sławomir                    
Zaskórski Tadeusz                          
Zgrzeblak Wiesław                


Odwiedzono: 22763 razy,     Data publikacji: 25 Maja 2011