Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Rada Gminy

 
Przewodniczący Rady Gminy Kamienica Polska kadencji 2014-2018: Waldemar Szymanek
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Damian Michalczyk, Tomasz Nowowiejski

Radny, jako przedstawiciel władzy lokalnej, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej Gminy i działać w interesie wszystkich Mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowym obowiązkiem Radnego jest utrzymywanie stałej więzi z Mieszkańcami oraz przyjmowanie od nich postulatów i wniosków do rozpatrzenia przez właściwe organy Gminy.
 
Lista radnych Gminy Kamienica Polska kadencji 2014-2018:
 
Blachnicki Andrzej Adam
Coner Mirosław
Dobosz Bogusław
Kaźmierczak Ryszard Włodzimierz
Klar Gabryela
Kwiecień Grzegorz Stefan
Michalczyk Damian Piotr
Mrożek Zygmunt Janusz
Nowowiejski Tomasz Piotr
Pańczyk Halina
Pilicka Grażyna Ewa
Rogacz Halina Aniela
Szymanek Waldemar Stefan
Zaskórski Tadeusz Zdzisław
Zgrzeblak Wiesław Marian
 


Odwiedzono: 17751 razy,     Data publikacji: 25 Maja 2011