Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Komisje Rady Gminy kadencji 2018-2023

 
Komisja Rewizyjna i Budżetu
Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Składy komisji:
 
 Komisja Rewizyjna i Budżetu:
1)                Wiesława Strąk – Przewodnicząca Komisji
2)                Wiesław Zgrzeblak
3)                Artur Furmański
4)                Tadeusz Zaskórski
5)                Halina Pańczyk
6)                Michał Otrębski
7)                Mirosław Coner
 
Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska:
1)              Grzegorz Kwiecień – Przewodniczący Komisji
2)              Bogusław Dobosz
3)              Grażyna Pilicka
4)              Halina Pańczyk
5)              Halina Rogacz
6)              Roman Siejka
7)              Sławomir Zalas
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:
1)        Teresa Machnia – Przewodnicząca Komisji
2)        Sławomir Zalas
3)        Grzegorz Kwiecień
4)        Tomasz Nowowiejski
5)        Bogusław Dobosz             
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1)        Teresa Machnia – Przewodnicząca Komisji
2)        Roman Siejka
3)        Michał Otrębski
4)        Wiesław Zgrzeblak
5)        Wiesława Strąk
6)        Mirosław Coner


Odwiedzono: 5475 razy,     Data publikacji: 9 Grudnia 2014