Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 


Kurendy

Opublikowano: 18 Września 2015

Zawiadamia się Mieszkańców Sołectwa Zawada, że

Opublikowano: 16 Września 2015

Zawiadamia się Mieszkańców Sołectwa Osiny, że

Opublikowano: 16 Września 2015

Zawiadamia się Mieszkańców Sołectwa Zawisna, że

Opublikowano: 14 Września 2015

Zawiadamia się Mieszkańców Sołectwa Rudnik Wielki

Opublikowano: 11 Września 2015

Zawiadamia się Mieszkańców sołectwa Wanaty,   że dnia 18 września 2015 roku o godz. 17.00      I termin o godz. 17.15     II termin w Remizie OSP w Wanatach odbędzie się zebranie wiejskie.

Opublikowano: 23 Lutego 2012

Uprzejmie informujemy, iż w poniższych terminach o godzinie 17:00 będą mieć miejsce zebrania wiejskie związane z wyborem sołtysów i rad sołeckich.   23.03.2015r. - Zawisna 25.03.2015r. - Wanaty 27.03.2015r. - Rudnik Wielki 13.04.2015r. - Zawada 15.04.2015r. - Osiny    


pierwszy (1-6) ostatni