Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 


Aktualności

Opublikowano: 15 Lutego 2018

Na podstawie art. 13 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza się, że w trybie w/w ustawy przyznano  Ludowemu Klubowi Sportowemu „Kamienica Polska” w Kamienicy Polskiej dotację w wysokości...

Opublikowano: 13 Lutego 2018

I N F O R M A C J A   Informuje się mieszkańców Gminy Kamienica Polska, że dnia 21 lutego 2018 roku o godzinie 9 00    w sali narad Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej odbędzie się XL  Sesja Rady Gminy. Porządek obrad: tutaj

Opublikowano: 13 Lutego 2018

Terminy Komisji: Komisja Rewizyjna i Budżetu  - 16.02.2018 r. (piątek),  godz. 9.00 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych  - 16.02.2018 r. (piątek),   godz. 12.00 Komisja Gospodarki i Ochrony  Środowiska - 19.02.2018 r. (poniedziałek),  godz. 9.00  

Opublikowano: 12 Lutego 2018

W czwartek 15 lutego o godz. 13.00 we wszystkich urzędach skarbowych zostaną zorganizowane szkolenia dla mikroprzedsiębiorców dotyczące JPK_VAT. W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Częstochowie szkolenie odbędzie się w sali Szkoleń i narad /pokój nr 218/ Ze względu na ograniczoną ilość miejsc uprasza się osoby zainteresowane...

Opublikowano: 30 Stycznia 2018

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13. IMGW-PIB Centrum Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega Silny wiatr/1. Pełna treść ostrzeżenia do pobrania poniżej. Treść ostrzeżenia.

Opublikowano: 26 Stycznia 2018

Świetlica Środowiskowa w Zawisnej zaprasza Dzieci i Młodzież do udziału w zajęciach świetlicowych podczas ferii zimowych!

Opublikowano: 25 Stycznia 2018

ZAPRASZAMY!

Opublikowano: 25 Stycznia 2018

Zapraszamy najmłodszych Mieszkańców na zajęcia, organizowane w świetlicy środowiskowej w Osinach. Godziny otwarcia: I tydzień:   16:00 - 20:00 II tydzień: 10:00 - 14:00

Opublikowano: 24 Stycznia 2018

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o prowadzonych badaniach ankietowych na terenie woj. śląskiego w wylosowanych gospodarstwach domowych, rolnych, w sklepach, na targowiskach, przejściach granicznych.

Opublikowano: 23 Stycznia 2018

Zapraszamy naszych Milusińskich do udziału w zajęciach, organizowanych w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży "Spadochron" w Rudniku Wielkim!

Opublikowano: 23 Stycznia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017r w dniach 29-30 stycznia 2018r wydawane będą paczki żywnościowe.

Opublikowano: 18 Stycznia 2018

Opublikowano: 18 Stycznia 2018

Opublikowano: 16 Stycznia 2018

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości jako partner w projekcie, którego liderem jest Centrum Języków Obcych i Edukacji „POLIGLOTUS”, serdecznie zaprasza do udziału w cyklu szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego i kursu komputerowego. Projekt ten skierowany jest do: -...

Opublikowano: 11 Stycznia 2018

DATA I GODZINA: 14 STYCZNIA 2018R.; GODZ.: 16:30 - 20:05 MIEJSCE: GMINNA HALA SPORTOWA W KAMIENICY POLSKIEJ

Opublikowano: 9 Stycznia 2018

WÓJT  GMINY  KAMIENICA  POLSKA OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ  PUBLICZNYCH  W  ZAKRESIE WSPIERANIA   I UPOWSZECHNIANIA KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU  W  2018  ROKU.  

Opublikowano: 8 Stycznia 2018

Opublikowano: 5 Stycznia 2018

Opublikowano: 18 Grudnia 2017