Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Organizacja urzędu


Kancelaria ogólna: Parter
 
Biuro Obsługi Rady Gminy: pierwsze piętro, pokój nr 1
 
Sekretariat: pierwsze piętro, pokój nr 2
 
Ewidencja ludności: pierwsze piętro, pokój nr 3
 
Obrona cywilna: pierwsze piętro, pokój nr 3
 
Sekretarz Gminy: pierwsze piętro, pokój nr 4
 
Urząd Stanu Cywilnego: pierwsze piętro, pokój nr 5
 
Spółka "EKOKAM": pierwsze piętro, pokój nr 7
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: drugie piętro, pokój nr 8 i 9 (wejście)
 
Skarbnik Gminy: drugie piętro, pokój nr 10
 
Księgowość budżetowa i finansowa: drugie piętro, pokój nr 11
 
Wymiar podatków: drugie piętro, pokój nr 11
 
Kasa: drugie piętro, pokój nr 12
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej: drugie piętro, pokój nr 12
 
Referat Gospodarki Komunalnej: drugie piętro, pokój nr 13
 
 


Odwiedzono: 10901 razy,     Data publikacji: 23 Lutego 2012