Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Skrzynka podawcza

   W drugiej połowie 2011 roku Gmina Kamienica Polska przystąpiła do projektu SEKAP. Projekt ten na terenie województwa śląskiego promuje elektroniczny sposób załatwiania spraw, które dotychczas wymagały od interesanta osobistej wizyty w Urzędzie.
   Na chwilę obecną Gmina Kamienica Polska wiedzie prym wśród pozostałych Gmin Powiatu Częstochowskiego pod względem liczby udostępnionych kart usług, z których każda określa inną sprawę możliwą do załatwienia w Urzędzie.
 
Na dzień dzisiejszy mamy ich opublikowanych ponad 70, zaś kolejnych 80 jest w fazie opracowywania.
 
Z pośród opublikowanych najbardziej popularne to:
- wnioski dot. spraw meldunkowych i dowodów osobistych
- wnioski dot. działalności gospodarczej (CEIDG-1)
- wniosek dot. wycinki drzew i krzewów
- informacje i deklaracje podatkowe
- wnioski o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i wiele innych.
 
Zapraszamy !

Każda karta usługi posiada szczegółowe informacje z zakresu:
- wymaganych dokumentów
- sposobu ich dostarczenia
- opłat
- terminu i sposobu załatwienia sprawy
- informacji na temat przebiegu sprawy
 
W większości przypadków by załatwić sprawę bez potrzeby wizyty w Urzędzie, wystarczy komputer z dostępem do sieci Internet. By złożyć wniosek elektroniczny jest także wymagany bezpłatny profil zaufany ePUAP lub też podpis kwalifikowany.
 
Zapraszamy do zapoznania się z aktualny katalogiem usług Gminy Kamienica Polska, do którego odnośnik znajdziecie Państwo poniżej:
 
Katalog usług Gminy Kamienica Polska
 
 


Odwiedzono: 6571 razy,     Data publikacji: 23 Lutego 2012