Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Wójt

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
 
Wójt Gminy wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy, określone przepisami prawa. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

Wójt Gminy Kamienica Polska:  Adam Tajber

 

Dyżury:

codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy, pok. nr 2

 

 

 Odwiedzono: 36428 razy,     Data publikacji: 23 Lutego 2012